Бракуване на фискално устройство


При бракуване на фискално устройство извършваме демонтаж на ФП.

Задължително с демонтажа на ФП  извършваме и смяна на КЛЕН.Преди демонтажа на фискалната памет от ФУ изпращаме съобщение за дерегистрация към НАП, съгласно измененията на Наредба Н-18. В присъствието на управителя или упълномощен представител на фирмата собственик на ФУ съставяме в четири екземпляра протокол за демонтаж на фискалната памет съгласно приложение № 12 на Наредба Н-18, като отразяваме причината за демонтаж в протокола и в паспорта на ФУ.Бракуването на фискално устройство отразяваме в паспорта  и  досието на ФУ .


    за издаване на протоколи при бракуване на ФУ са необходими:

  •     Фискално устройство
  •     Свидетелство за регистрация на ФУ
  •     Паспорт на фискално устройство
  •     Договор за техн.обслужване на ФУ
  •     Печат на фирма


При бракуване на ФУ по инициатива на управителя или упълномощен представител на фирмата собственик на ФУ,  се демонтира фискалната памет и устройството не може да бъде използвано.

обратно към услуги

Доработка на касови апарати до нова версия с QR code

Доработка на касови апарати до нова версия с QR code, по изисквания на Наредба Н-18.

касов апарат, регистриран в НАП+SIM карта и договор.

ЛИМИТИРАН БРОЙ КАСОВИ АПАРАТИ С РЕГИСТРАЦИЯ В НАП, SIM КАРТА И ДОГОВОР ЗА 1г. НА СУПЕР ЦЕНА

Касови апарати на промоционална цена в Пловдив.

ЛИМИТИРАН БРОЙ КАСОВИ АПАРАТИ С ДИСТАНЦИОННА ВРЪЗКА С НАП В ПРОДАЖБА С ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА.

« 1 2 3 »
Софтуер

Адресът на офиса ни:
град Пловдив
ул. "Велико Търново" 35

Телефони за връзка:
0888 347 593
0878 891 540