Доработване на касов апарат за дистанционна връзка с НАП

При доработка на фискално устройство за дистанционна връзка с НАП е необходимо ФУ да бъде от одобрените по Наредба Н-18/2006, обявени от производителите на фискални устройства, които ще бъдат доработени с външен данъчен терминал в съответствие с изискванията за дистанционна връзка с НАП.


Доработка на фискално устройство за дистанционна връзка с НАП  извършваме при следната  последователност от  действия:

 •     Пълен отчет от фискалната памет – по години и общо
 •     Съставяне на протоколи за демонта на ФП,които се заверяват в НАП
 •     Бракуване на фискално устройство
 •     Смяна на ФП и монтаж на нова
 •     Смяна на фърмуера на ФУ
 •     Монтаж на интерфейсна платка /само когато липсва такава /
 •     Свързване на данъчен терминал за дистанционна връзка с НАП към ФУ
 •     Извършване на тестове за изправност на новото фискално устройство     
 •     Програмиране на данни за фирма и обект във ФУ
 •     Програмиране на параметри и артикули във ФУ
 •     Въвеждане в експлоатация на фискалната памет
 •     Регистрация на ФУ в сървъра на НАП
 •     Получаване от НАП на регистрационен номер на устройството
 •     Отпечатване на фискален бон с регистрационни данни от ФУ
 •     Издаване на договор за техн.обслужване на ФУ
 •     Издаване на свидетелство за регистрация на ФУ


След успешно въвеждане в експлоатация на ФУ и регистрация в сървъра на НАП в съответствие с Наредба Н-18 от 13.12.2006г. устройството може да бъде използвано за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти.Не е необходимо представител на фирмата собственик да регистрира ФУ в НАП.
Регистрацията на ФУ се извършва от сервиза.
    
    за доработка на ФУ за дистанционна връзка с НАП са необходими:
    

 •     Предварителна заявка за доработка
 •     Фискално устройство
 •     Свидетелство за регистрация на ФУ
 •     Паспорт на фискално устройство
 •     Договор за техн.обслужване на ФУ
 •     Печат на фирма
обратно към услуги

Доработка на касови апарати до нова версия с QR code

Доработка на касови апарати до нова версия с QR code, по изисквания на Наредба Н-18.

касов апарат, регистриран в НАП+SIM карта и договор.

ЛИМИТИРАН БРОЙ КАСОВИ АПАРАТИ С РЕГИСТРАЦИЯ В НАП, SIM КАРТА И ДОГОВОР ЗА 1г. НА СУПЕР ЦЕНА

Касови апарати на промоционална цена в Пловдив.

ЛИМИТИРАН БРОЙ КАСОВИ АПАРАТИ С ДИСТАНЦИОННА ВРЪЗКА С НАП В ПРОДАЖБА С ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА.

« 1 2 3 »
Софтуер

Адресът на офиса ни:
град Пловдив
ул. "Велико Търново" 35

Телефони за връзка:
0888 347 593
0878 891 540