Въвеждане в експлоатация на фискално устройство

TODICS BG сервиз град Пловдив въвежда в експлоатация /фискализира / и регистрира в НАП Касови апарати и Фискални принтери.

При въвеждане в експлоатация на фискално устройство ние извършваме задължителна последователност от няколко действия:

 •     Програмиране на данни за фирма и обект във ФУ
 •     Програмиране на параметри и артикули във ФУ
 •     Въвеждане в експлоатация на фискалната памет
 •     Регистрация на ФУ в сървъра на НАП
 •     Получаване от НАП на регистрационен номер на устройството
 •     Отпечатване на фискален бон с регистрационни данни от ФУ
 •     Издаване на договор за техн.обслужване на ФУ
 •     Издаване на свидетелство за регистрация на ФУ


След успешно въвеждане в експлоатация на ФУ и регистрация в сървъра на НАП в съответствие с Наредба Н-18 от 13.12.2006г. устройството може да бъде използвано за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти.Не е необходимо представител на фирмата собственик да регистрира ФУ в НАП.
Регистрацията на ФУ се извършва от сервиза.

    за въвеждане в експлоатация на фискално устройство са необходими:

 •     Наименование на фирма
 •     Адрес по регистрация на фирма (за ЕТ - адрес по лична карта на управителя)
 •     Наименование на обект
 •     Адрес на обект
 •     ЕИК по Булстат
 •     Номер от НАП за регистрация по ДДС
 •     Трите имена на управителя на фирмата
 •     Видове стоки и услуги, които се програмират в ЕКАФП
 •     Печат на фирма
обратно към услуги

Доработка на касови апарати до нова версия с QR code

Доработка на касови апарати до нова версия с QR code, по изисквания на Наредба Н-18.

касов апарат, регистриран в НАП+SIM карта и договор.

ЛИМИТИРАН БРОЙ КАСОВИ АПАРАТИ С РЕГИСТРАЦИЯ В НАП, SIM КАРТА И ДОГОВОР ЗА 1г. НА СУПЕР ЦЕНА

Касови апарати на промоционална цена в Пловдив.

ЛИМИТИРАН БРОЙ КАСОВИ АПАРАТИ С ДИСТАНЦИОННА ВРЪЗКА С НАП В ПРОДАЖБА С ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА.

« 1 2 3 »
Софтуер

Адресът на офиса ни:
град Пловдив
ул. "Велико Търново" 35

Телефони за връзка:
0888 347 593
0878 891 540