Договор за техническо обслужване на фискално устройство

Договор техническо обслужване на ФУ с TODICS BG сервиз гр.Пловдив

В съответствие с изикванията на Наредба Н-18 след продажбата на фискално устройство издаваме гаранционен договор. Експлоатирането на ФУ трябва да бъде в съответствие с гаранционните изисквания описани в паспорта на фискалното устройство.

Извънгаранционен договор за сервиз на касов апарат с такса към мобилен оператор

Извънгаранционното експлоатиране на фискално устройство трябва да бъде съобразено с изискванията описани в договор за сервиз на фискално устройство.Подновяване на сервизен договор за касов апарат или друго фискално устройство с връзка към НАП се извършва в сервиза.След промяна на данни за сервизен договор във фискалното устройство и регистриране на промените в сървъра на НАП издаваме нов договор за сервиз на касов апарат със SIM карта,който включва и такса към мобилен оператор.При подновяване на договор за сервиз на касов апарат или фискален принтер са необходими паспорт и свидетелство на фискалното устройство.

    Абонатен сервизен Договор за Касов Апарат - „АБОНАТЕН 2“

    Таксата по „АБОНАТЕН 2“ включва:
    предплащане на SIM карта към мобилен оператор
    профилактика на ФУ
    програмиране на департаменти във фискалното устройство
    програмиране на параметри и промяна на дата и час във ФУ
    услугите извършваме в TODICS BG сервиз гр.Пловдив ул.“Велико Търново“№35


    Абонатен сервизен Договор за Касов Апарат - „АБОНАТЕН 3“

    Таксата по „АБОНАТЕН 3“ включва:
    предплащане на SIM карта към мобилен оператор
    профилактика на ФУ
    програмиране на департаменти във фискалното устройство
    програмиране на параметри и промяна на дата и час във ФУ
    безплатни ремонти на ФУ
    услугите извършваме в TODICS BG сервиз гр.Пловдив ул.“Велико Търново“№35


    Абонатен сервизен Договор за Касов Апарат - „АБОНАТЕН 4“

    Таксата по „АБОНАТЕН 4“ включва:
    предплащане на SIM карта към мобилен оператор
    профилактика на ФУ
    програмиране на департаменти във фискалното устройство
    програмиране на параметри и промяна на дата и час във ФУ
    безплатни ремонти на ФУ    
    безплатни електронни части при ремонт
    услугите извършваме в TODICS BG сервиз гр.Пловдив ул.“Велико Търново“№35

    Абонатен сервизен Договор за Касов Апарат - „АБОНАТЕН 5“

    Таксата по „АБОНАТЕН 5“ включва:
    предплащане на SIM карта към мобилен оператор
    профилактика на ФУ
    програмиране на департаменти във фискалното устройство
    програмиране на параметри и промяна на дата и час във ФУ
    безплатни ремонти на ФУ    
    безплатни електронни части при ремонт
    безплатни части за принтера на ФУ
    услугите извършваме в TODICS BG сервиз гр.Пловдив ул.“Велико Търново“№35

обратно към услуги

Доработка на касови апарати до нова версия с QR code

Доработка на касови апарати до нова версия с QR code, по изисквания на Наредба Н-18.

касов апарат, регистриран в НАП+SIM карта и договор.

ЛИМИТИРАН БРОЙ КАСОВИ АПАРАТИ С РЕГИСТРАЦИЯ В НАП, SIM КАРТА И ДОГОВОР ЗА 1г. НА СУПЕР ЦЕНА

Касови апарати на промоционална цена в Пловдив.

ЛИМИТИРАН БРОЙ КАСОВИ АПАРАТИ С ДИСТАНЦИОННА ВРЪЗКА С НАП В ПРОДАЖБА С ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА.

« 1 2 3 »
Софтуер

Адресът на офиса ни:
град Пловдив
ул. "Велико Търново" 35

Телефони за връзка:
0888 347 593
0878 891 540