Програмиране на артикули и параметри във фискално устройство


Програмиране на артикули и параметри във фискално устройство извършваме  в сервиза на ул.“Велико Търново“ №35 гр.Пловдив или в търговския обект на клиента.При всеки случай трябва да има сключен договор за техническо обслужване на фискалното устройство.

    при програмиране на артикули във ФУ е необходимо:
    

  •     Да имате сключен договор за техн.обслужване и ремонт на фискално устройство
  •     Списък с артикули - / номер,име,цена и при необходимост стокова група /


При приемане на фискално устройство за програмиране в сервиза ,съставяме сервизен протокол в два екземпляра ,в които вписваме дата ,час на приемане и причина за приемане.
В паспорта и досието на ФУ заверяваме с подпис и печат дата ,час на приемане, причина за приемане, дата и час на получаване от клиента.

обратно към услуги

Доработка на касови апарати до нова версия с QR code

Доработка на касови апарати до нова версия с QR code, по изисквания на Наредба Н-18.

касов апарат, регистриран в НАП+SIM карта и договор.

ЛИМИТИРАН БРОЙ КАСОВИ АПАРАТИ С РЕГИСТРАЦИЯ В НАП, SIM КАРТА И ДОГОВОР ЗА 1г. НА СУПЕР ЦЕНА

Касови апарати на промоционална цена в Пловдив.

ЛИМИТИРАН БРОЙ КАСОВИ АПАРАТИ С ДИСТАНЦИОННА ВРЪЗКА С НАП В ПРОДАЖБА С ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА.

« 1 2 3 »
Софтуер

Адресът на офиса ни:
град Пловдив
ул. "Велико Търново" 35

Телефони за връзка:
0888 347 593
0878 891 540