Повреда на фискална памет

При повреда на фискалната памет извършваме демонтаж на ФП.

Задължително с демонтажа на ФП  извършваме и смяна на КЛЕН.Преди демонтажа на фискалната памет от ФУ изпращаме съобщение за дерегистрация към НАП, съгласно измененията на Наредба Н-18. В присъствието на управителя или упълномощен представител на фирмата собственик на ФУ съставяме в четири екземпляра протокол за демонтаж на фискалната памет съгласно приложение № 12 на Наредба Н-18, като отразяваме причината за демонтаж в протокола и в паспорта на ФУ.След смяна на фискалната памет отразяваме в паспорта  и  досието на ФУ данните за новата фискална памет.


    за издаване на протоколи при повреда на ФП са необходими:

  •     Фискално устройство
  •     Свидетелство за регистрация на ФУ
  •     Паспорт на фискално устройство
  •     Договор за техн.обслужване на ФУ
  •     Печат на фирма


При техническа невъзможност за изпращане на съобщение поради повреда на ФУ за дата на извеждане от експлоатация се счита датата на издаване на протокол за демонтаж на фискалната памет.
Въвеждане в експлоатация на ФУ след смяна на фискалната памет се извършваме по реда на чл.17 от Наредба Н-18. Въвеждането в експлоатация се извършва на датата на монтиране на новата фискална памет във ФУ.

обратно към услуги

Доработка на касови апарати до нова версия с QR code

Доработка на касови апарати до нова версия с QR code, по изисквания на Наредба Н-18.

касов апарат, регистриран в НАП+SIM карта и договор.

ЛИМИТИРАН БРОЙ КАСОВИ АПАРАТИ С РЕГИСТРАЦИЯ В НАП, SIM КАРТА И ДОГОВОР ЗА 1г. НА СУПЕР ЦЕНА

Касови апарати на промоционална цена в Пловдив.

ЛИМИТИРАН БРОЙ КАСОВИ АПАРАТИ С ДИСТАНЦИОННА ВРЪЗКА С НАП В ПРОДАЖБА С ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА.

« 1 2 3 »
Софтуер

Адресът на офиса ни:
град Пловдив
ул. "Велико Търново" 35

Телефони за връзка:
0888 347 593
0878 891 540